Pozvánka na Slalom Race Turňa 2018

0
2533

Vraciame sa do Turne! Po dlhšom vynechaní súťaže v Turni nad Bodvou sme sa zhodli, že jú opäť zaradíme do kalendára voľných amatérskych súťaží. Táto trať je síce kratšia, ale určite zaujímavá zmiešaným asfaltovo-šotolinovým povrchom. Celkovo by mala priniesť až štyri merané skúšky.

Automobilová súťaž je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti a je určená širokej verejnosti. Poskytuje možnosť preveriť si jazdecké zručnosti na uzatvorenej trati pre to určenej. Hlavným účelom je zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Program:
7:00 – 8:00 administratívne preberanie
8:00 – 8:30 pešia obhliadka trate
8:30 – 9:00 rozprava, vyvesenie štartovnej listiny
9:15 štart 1.jazdca
pol hodinu po poslednom súťažiacom: vyvesenie výsledkovej listiny

Súťaž pozostáva zo štyroch meraných slalomových skúšok, pričom dĺžka jednej je približne 1,2 km. Trať je asfaltovo-šotolinového povrchu.

Každý, kto sa chce prihlásiť do súťaže, musí zaslať úplne vyplnenú prihlášku na emailovú adresu organizátora slalomrally@gmail.com.

Mapa trate:

Zvláštne ustanovenia

Prihláška

FB udalosť

Evidovaná súťaž:
„Zapísanie tohto podujatia do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ znamená, že:
a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie na tomto podujatí
b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám
c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií SAMŠ.“

Video 2017 od PM Media