Pozvánka na Slalom Show Rudník 2018

0
5195
Pozývame všetkých nadšencov motoršportu na Slalom Show Rudník 2018. Uskutoční sa v sobotu 24.3.2018 na bývalom dvore Štátnych majetkov v Rudníku.

Automobilová súťaž je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti a je určená širokej verejnosti. Poskytuje možnosť preveriť si jazdecké zručnosti na uzatvorenej trati pre to určenej. Hlavným účelom je zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Program:
7:00 – 8:00 administratívne preberanie
8:00 – 8:30 pešia obhliadka trate
8:30 – 9:00 rozprava, vyvesenie štartovnej listiny
pol hodinu po poslednom súťažiacom: vyvesenie výsledkovej listiny

Súťaž pozostáva z troch meraných slalomových skúšok, pričom dĺžka jednej je približne 1,5 km. Trať je prevažne šotolinového povrchu.

Každý, kto sa chce prihlásiť do súťaže, musí zaslať úplne vyplnenú prihlášku na emailovú adresu organizátora slalomrally@gmail.com.

Mapa trate:

Zvláštne ustanovenia

Prihláška

Zoznam prihlásených

Evidovaná súťaž:
„Zapísanie tohto podujatia do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ znamená, že:
a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie na tomto podujatí
b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám
c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií SAMŠ.“

Video z trate

Video z trate

Zveřejnil(a) Zdenka Scoo Frývaldská dne 17. březen 2018


Video z ročníka 2017