Pozvánka na stretnutie jazdcov a organizátorov rally

0
628
Pozývame Vás na stretnutie jazdcov a organizátorov rally, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. novembra 2018 o 17:30 v Košiciach – Gumy bar, Omská 23.

Témou stretnutia budú otázky súvisiace s prípravou nového súťažného ročníka 2019 v rally MSR, SRP aj RRP. Radi privítame aj tých, ktorí doteraz nejazdili na podujatiach rally SAMŠ a zodpovieme na ich otázky.

V prípade, že máte návrhy na prípadné úpravy športových alebo národných technických predpisov alebo systému majstrovstiev a nemôžete sa zúčastniť na stretnutí, prosíme o zaslanie týchto návrhov na adresu Rally komisie SAMŠ rk@rallye.sk v termíne do 15.11.2018.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ