Pozvánka: Slalom Race Seleška 2019

0
716

Automobilová súťaž je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti a je určená širokej verejnosti.

Program 12.01.2019:
7:00 – 9:00 administratívne preberanie
8:00 – 9:00 pešia obhliadka trate
9:15 rozprava
9:30 štart 1.jazdca
16:00 odovzdávanie cien

Súťaž pozostáva z troch meraných slalomových skúšok, pričom dĺžka jednej je 2,6 km. Trať je asfaltovo-šotolinového povrchu.

Každý, kto sa chce prihlásiť do súťaže, musí zaslať úplne vyplnenú prihlášku na emailovú adresu organizátora bgautosport@gmail.com.

Mapa trate:

Zvláštne ustanovenia

Prihláška

FB udalosť

Oficiálna webstránka

Evidovaná súťaž:
„Zapísanie tohto podujatia do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ znamená, že:
a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie na tomto podujatí
b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám
c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií SAMŠ.“