Predbežný kalendár MSR v rally 2016

0
235

Predbežný kalendár MSR v rally 2016

01. – 03.04. Rally Eger MSR, SRP, CEZ, ORB, R2
06. – 07.05. Rally Prešov

* organizátor nepotvrdil písomne prihlášku do kalendára

MSR, SRP, RRP, RL
17. – 18.06. Rally Hustopeče

* termín súťaže koliduje s pretekmi PAV a rally v zahraničí

MSR, SRP
22. – 24.07. Rallye Tatry

* organizátor zatiaľ nepotvrdil tento termín

MSR, SRP, RL
12. – 14.08. Rally Lubeník MSR, SRP, RL
09. – 11.09. Rally Košice MSR, SRP, CEZ

MSR – Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally
SRP – Slovenský rally pohár
RRP – Regionálny rally pohár
CEZ – FIA Zóna strednej Európy
ORB – Majstrovstvá Maďarska v rally
R2 – Rallye2 (HU)
RL – Rally Legend