Uzávierky ciest počas 46. ročníka Rallye Tatry

0
1714
Aktuálny ročník najstaršej slovenskej automobilovej súťaže Rallye Tatry prinesie počas prvého májového víkendu v dňoch 3. – 5. mája dopravné obmedzenia v okresoch Poprad a Kežmarok. Pre obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad a niektorých obcí na tratiach rýchlostných skúšok bude znamenať určité obmedzenia v doprave v tatranskom regióne.

„Toto podujatie, čo sa vplyvu na bezpečnost a plynulosť cestnej premávky týka, považujeme za jedno z najvýznamnejších na území mesta Poprad. Preto by som chcel touto cestou poprosiť a požiadať všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta v časoch konania rallye, aby rešpektovali pokyny policie, ako štátnej, tak aj mestskej a tiež organizátorov,“ povedal Rastislav Polakovič, riaditeľ Obvodného dopravného inšpektorátu v Poprade na aprílovej tlačovej konferencii.

Uzávierky ciest
RS 7 Poprad – mestský okruh
piatok 3.5.2019 od 20.00 h do 24.00 h (obhliadka trate)
sobota 4.5.2019 od 18.30 h do 01.30 h (rýchlostná skúška)

Uzatvorená bude mimoúrovňová križovatka medzi obchodnými prevádzkami OBI, Tesco, Asko, cesta 1/18 od križovatky pri cirkevnej škole po križovatku pri benzínových čerpadlách Slovnaft Poprad-Západ, Teplická ulica od Mediapressu po bývalú autoškolu Zväzarmu, Partizánska ulica od predajne peugeot po svetelnú križovatku pri benzínovom čerpadle Slovnaft Poprad-Západ.

Obchádzka v obidvoch smeroch vedie od kruhovej križovatky pri hoteli Poprad, okolo Billy, cez mestskú časť Poprad-Veľká, okolo popradského letiska smerom k benzínovým čerpadlám Slovnaft Poprad-Západ a odtiaľ na parkoviská k jednotlivým obchodným prevádzkam OBI, Tesco, Asko, Jysk, Merkury Market, Tatry Shoping Center.

Shakedown (testovacia rýchlostná skúška)
sobota 4.5.2019 od 7.30 h do 11.00 h

Uzavretý bude úsek cesty medzi Štrbou a Šuňavou okolo chatovej oblasti Valtierová. Obchádzka vedie cez obec Štrba.

RS 1, 3, 5 – Šuňava
sobota 4.5.2019 od 12.15 h do 20.00 h

Uzavretý bude úsek cesty od Šuňavy až po začiatok obce Vikartovce, vrátane Liptovskej Tepličky. Šuňava a Vikartovce budú prístupné, prísť a vyjsť z Liptovskej Tepličky počas uzávery nebude možné.

RS 2, 4, 6 – Spišské Bystré
sobota 4.5.2019 od 12.45 h do 21.30 h

Uzavretá bude cestná komunikácia od poľnohospodárskeho družstva v Spišskom Bystrom, cez kopec Visová po známy vojenský objekt v Poprade-Kvetnici. Obchádzka vedie cez obec Hranovnica.

RS 8, 10 – Magura a RS 9, 11, 12 – Tatranská
nedeľa 5.5.2019 od 9.15 h do 17.30 h

Uzavreté budú cestné komunikácie od obce Podhorany, cez Vojňany až po Reľov a od Spišských Hanušoviec, cez Veľkú Frankovú, Osturňu až po križovatku so štátnou cestou za obcou Ždiar vedúcou do Poľska. Vjazd do obcí Vojňany, Veľká Franková a Osturňa nebude počas uzávery ciest možný..

Ďalšie spravodajský servis v rámci 46. Rallye Tatry 2019 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovom profile tatranské rally.

V Poprade 29. apríla 2019 Slavomír PETRUS
tlačové stredisko
46. Rallye Tatry 2019