V sezóne 2016 sa chystá predstavenie nového seriálu rally

0
292

Slovenská asociácia motoristického športu SAMŠ sa pripravuje vypísať pre sezónu 2016 nový seriál. Tzv. treťou ligou v slovenskom rallyšporte bude od budúcej sezóny Regionálny rally pohár – RRP.

Tento seriál vznikol za účelom zastrešiť vybrané amatérske súťaže, na ktorých bude záujem o zvyšovanie bezpečnosti na trati i bezpečnosti súťažných vozidiel. Bude určený hlavne mladým začínajúcim jazdcom a spolujazdcom, ktorí majú minimálne 18 rokov a vlastnia vodičský preukaz. Systém RRP je pripravený takým spôsobom, aby sa amatérskym jazdcom ich štart v rally čo najviac uľahčil.

Posádky, ktoré budú mať záujem o zisk bodov v tomto seriáli sa budú do neho môcť registrovať. Účasť na jednotlivých súťažiach však bude možná aj bez registrácie, na tzv. dennú licenciu. V tom prípade bude posádka na súťaži normálne hodnotená, avšak nezíska body do seriálu RRP. Jednotlivých súťaží sa budú môcť zúčastniť aj držitelia medzinárodnej licencie SAMŠ alebo národnej licencie bez obmedzenia, avšak ich štart im tiež neprinesie bodový zisk.

Čo sa týka súťažných vozidiel, budú musieť mať buď platný športový preukaz vozidla alebo spĺňať základné bezpečnostné predpisy. Prvým predpokladom je to, že v aute musí byť zabudovaný bezpečnostný rám, ktorý má zodpovedať predpisom pre skupinu P, tiež športové sedadlá a bezpečnostné pásy.

Klasifikácia RRP zodpovedá zaužívaným klasifikáciám na amatérskych súťažiach. Súťažiaci budú podľa pohonu a objemu svojich vozidiel rozdelení do siedmich tried a samostatnú klasifikáciu budú mať aj ženy. Celková dĺžka rýchlostných skúšok by mala byť maximálne 25 km a dĺžka jednej rýchlostnej skúšky najviac 7 km. Organizátori musia pre súťažiacich zabezpečiť itinerár alebo mapu trate s jej popisom. Povinná bude aj rozprava jazdcov a obhliadka trate.

Predbežný kalendár RRP 2016 obsahuje šesť podujatí:
05.03.2016 Prešov
23.04.2016 Moldava
07.05.2016 Prešov
15.05.2016 Košice
29.08.2016 Košice
15.10.2016 Vranov

Podrobnejšie informácie a úplné znenie predpisov k Regionálnemu rally poháru budú zverejnené v polovici januára 2016