Školenia jazdcov z prvej pomoci

0
78

Rally komisia sa po šiestich rokoch rozhodla “oprášiť” projekt školení zameraných na podanie prvej pomoci pre jazdcov a spolujazdcov rally. V rokoch 2016 a 2017 sa na takýchto školeniach postupne vystriedali všetky vtedy jazdiace slovenské posádky. RK si myslí, že po dlhšej dobe, čiastočnej obmene slovenského súťažného poľa a príchodu množstva nových jazdcov, je správny čas na zopakovanie si, resp. novovypočutie základných postupov prvej pomoci, ktoré dúfajme žiadna posádka nebude potrebovať aplikovať na podujatiach rally.

Disciplína rally je oproti ostatným disciplínam, ktoré zastrešuje SAMŠ, špecifická v rozsiahlej oblasti, v ktorej prebieha.

Nie je možné, aby každá časť rýchlostných skúšok bola pod dohľadom traťových komisárov alebo kamerového systému, resp. viditeľná z jedného miesta. Aj preto sa využívajú aj iné prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti posádok, ako napríklad monitorovací systém s prenosom údajov na dispečing a podobne. Samozrejme bezpečnosť je ako aj na iných disciplínach zabezpečovaná vozidlami RLP a aj TZS, ktorých počet aj rozmiestnenie zodpovedá predpisom, ale aj tak sa vo veľa prípadoch stáva, že na mieste nehody je ako prvé, súťažné vozidlo štartujúce za posádkou, ktorá havarovala. Záchranné vozidlá tam dochádzajú až následne, čo môže trvať aj niekoľko minút. Je preto dôležité, aby súťažné posádky vedeli podať prvú pomoc a pomohli tak svojim kolegom, ktorí ju môžu potrebovať.

Realizácia takýchto školení jednorazovo, napr. počas školenia jazdcov pred sezónou, nie je efektívna, nakoľko pri počte viac ako 170 jazdcov nie je možné, aby si to každý vyskúšal a dobre videl na predvádzanie správneho postupu.

Realizácia školení bude prebiehať v rovnakom modeli, ako to bolo v minulosti a teda pri každej rally počnúc Rally Prešov, sa v predvečer súťaže uskutoční takého školenie prvej pomoci. Rally komisia bude viesť zoznam absolventov tak, aby ste sa všetci postupne tohto školenia zúčastnili. Rovnako Rally komisia bude vyberať na jednotlivé školenia ich účastníkov, v prípade, ak nebude “dobrovoľne” naplnená kapacita školenia. Školenia by mali prebiehať v skupine zhruba po 20 ľudí a ich termíny budú vždy dopredu zverejnené.

Pri Rally Prešov sa školenie uskutoční v piatok od 19:40 hod., teda po/počas slávnostného štartu rally v priestoroch riaditeľstva. Keďže jazdci SRP/RRP majú v danom čase ešte iný program, školenie v Prešove je určené hlavne pre jazdcov Majstrovstiev Slovenska a pravidelnosti. Prosím teda tých z Vás, ktorí budú na prešovskej rally štartovať, aby sa dobrovoľne na školenie prihlásili, najlepšie do 22.6.2023 na mail Rally komisie SAMŠ rk@rallye.sk. V prípade nenaplnenia kapacity budú zvyšné miesta obsadené jazdcami, ktorých budeme nominovať. Títo účastníci sa o tejto svojej povinnosti dozvedia pri vyberaní si itinerára pri prešovskej rally. Počas ďalších podujatí sa v takýchto školeniach bude pokračovať v rovnakom modeli, takže je predpoklad, že každý jazdec si takýmto školením prejde zhruba raz za 3 roky. Školenia sa budú týkať všetkých – jazdcov všetkých klasifikácii a rovnako aj tých, ktorí takéto školenie už v minulosti absolvovali.

Veríme, že túto aktivitu privítate a tieto školenia absolvujete.

Rastislav Bánoci
Rally komisia SAMŠ