Kalendár Majstrovstiev Slovenska v rally 2020

0
1418
Pred nami je mimoriadne náročná sezóna v rally, ktorá prinesie viaceré zmeny a novinky.

Snáď tou najväčšou je zmena vo vedení Rally komisie, odkiaľ po 20 rokoch usilovnej práce odstúpila Gabriela Szczeczinová. Za dlhoročnú prácu a rozvoj slovenskej rally jej samozrejme patrí obrovské poďakovanie. Vo funkcii predsedu Rally komisie ju nahradil Rastislav Bánoci. Členmi pre tento rok ďalej zostali Pavol Kušnier a Zdenka Frývaldská. Emil Horniaček odstúpil na vlastnú žiadosť už k 31.10.2019. Trojicu doplnili dvaja noví členovia, ktorých odsúhlasil Výkonný výbor SAMŠ na svojom januárovom rokovaní a to Peter Oravec a Tomáš Konečný.

Jednou z najťažších úloh novej Rally komisie bolo vytvoriť vhodný kalendár rally pre sezónu 2020. O zaradenie svojich súťaží do slovenského kalendára požiadali len dvaja domáci organizátori a to Auto klub Košice (DeutschMann Rallye Trebišov a Rally Košice) a AOS klub Poprad (Rallye Tatry). Rally komisia sa snažila v kalendári ponechať aj Rally Veľký Krtíš, ktorá síce nebola oficiálne prihlásená, ale s organizátorom sa hľadali rôzne možnosti, ako mu pomôcť a súťaž aj v tomto roku ponechať v kalendári. Aj vzhľadom na túto skutočnosť sa zverejnenie definitívneho kalendára trochu vlieklo, keďže sme chceli v kalendári čo najviac súťaží na Slovensku. Záujem o zaradenie do kalendára mali aj českí a maďarskí organizátori, ku ktorým sa na poslednú chvíľu pridala poľská strana.

Zostavovanie kalendára okrem malého počtu domácich podujatí, komplikovali aj termíny jednotlivých súťaži, čo nakoniec vyústilo k nie celkom dobrej kombinácii v mesiaci jún, kedy sa uskutočnia dve súťaže. Termíny podujatí v zahraničí sú väčšinou dané a musíme ich akceptovať. Termíny našich podujatí môže komisia s organizátorom trochu posúvať, aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Tak to bolo napr. s Rallye Tatry, ktoré sú zaradené v kalendári viacerých medzinárodných seriálov, a tak ich termín musel vyhovovať nie len MSR, ale aj CEZ, ERT /pozorovateľské podujatie/ a FIA Trophy for Historic Regularity Rallies.

Pri výbere zahraničných súťaží sa prihliadalo hlavne na ponuky a na ich termíny, na pripravovanú dĺžku súťažných etáp a na zaradenie do ďalších hodnotení. Maďarské súťaže Rally Eger a Rally Miskolc boli z výberu vylúčené kvôli harmonogramu, ktorý nevyhovoval slovenským predpisom. Pre Rally Rzeszow hovorila hlavne ochota poľskej strany prísť do Košíc na záverečné podujatie ich majstrovstiev. Valašská rally bola do kalendára zaradená až na poslednú chvíľu, pretože sme dúfali, že sa nám podarí v prvý májový víkend uskutočniť rally v Krtíši. Pre zaradenie tejto súťaže sme sa rozhodli aj vzhľadom na jej termín, aby sa sezóna nezačínala až v júni. Rovnako pre ňu hovorilo zaradenie v kalendári CEZ a aj v Tatransko-Valašskom pohári. Okrem toho aj s touto súťažou máme v kalendári oproti minulému roku o jedno podujatie menej, čo sa prejaví aj na menšom počte kilometrov, čím sme čiastočne vyhoveli aj požiadavkám na zníženie nákladov.

Vo finálnej verzii kalendára sa teda nachádzajú tri slovenské, dve české a jedna poľská súťaž, ktoré spolu tvoria 11 súťažných dní. Posádky slovenského pohára by mali podľa predpisov absolvovať len slovenskú rally, avšak kvôli nízkemu počtu súťažných dní, bola do ich kalendára zaradená aj jedna etapa českej Agrotec rally.

15.08.2020 Rally Šprint Vranov
Voľné podujatie RRP

 

Na webovej stránke SAMŠ boli v týchto dňoch zverejnené Národné športové poriadky – Ročenka SAMŠ 2020, Národné technické predpisy, Príloha L a Príloha H Medzinárodných športových predpisov FIA. Odporúčame všetkým žiadateľom o licenciu jazdca, súťažiaceho, organizátora či inú licenciu, aby si ich preštudovali, nakoľko v nich došlo k viacerým zmenám.

Žiadosť o licenciu je možné vyplniť rovnako na webovej stránke SAMŠ (vpravo Žiadosti o licencie – hore Licencie – vybrať požadovanú Žiadosť). Podpísanú žiadosť potvrdenú lekárom spolu s potvrdeným zdravotným preukazom, potvrdením o úhrade poplatku za licenciu a starou licenciou je potrebné zaslať poštou na adresu SAMŠ.

Všetkých žiadateľov o licencie opätovne pozývame na školenia, ktoré sa uskutočnia vo februári vo Svite.
• Rozšírené školenie pre nových žiadateľov o licenciu jazdca rally (noví jazdci a jazdci, ktorí neabsolvovali v minulom roku rozšírené školenie a mali licencie) – uskutoční sa v sobotu 22.02.2020 od 09:00 hod. v Hoteli Spolcentrum, SNP 142, vo Svite. Záujemcovia o účasť na školení sa musia nahlásiť p. Kušnierovi na tel.č. 0903 934 222 alebo mailom na rk@rallye.sk.
• Školenie organizátorov rally (činovníci RS, traťové vozidlá, dispečing..) – uskutoční sa v sobotu 22.02.2020 od 10:00 hod. v Hoteli Spolcentrum, SNP 142, vo Svite.
• Školenie všetkých žiadateľov o licenciu jazdca rally a zhromaždenie disciplíny rally – u skutoční sa v nedeľu 23.02.2020 od 09:00 hod. v Hoteli Spolcentrum, SNP 142, vo Svite.

Rally komisia SAMŠ