Novinky a zmeny v seriáli MTE CUP 2017

0
979

Tradičné marcové preteky v Cesticiach otvoria tohtoročný motoristický seriál MTE CUP 2017. Aké novinky a zmeny v predpisoch seriálu nastanú v roku 2017?

Základnou zmenou oproti minulým ročníkom bude REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH. Súťažiacim, ktorí doručia organizátorovi kompletne vyplnenú registračnú prihlášku budú v priebehu sezóny prideľované dosiahnuté body z jednotlivých súťaží, ktoré sa započítavajú do celkového hodnotenia seriálu v absolútnom poradí a v jednotlivých kategóriach. Registráciu do seriálu je možné vykonať v priebehu celej sezóny, dosiahnuté body budú však pridelené len odo dňa registrácie. Súťažiaci, ktorí nebudú registrovaní sa môžu zúčastňovať súťaží za rovnakých podmienok ako registrovaní súťažiaci s rozdielom, že im nebudú pridelené body do celkového hodnotenia seriálu v absolútnom poradí a v jednotlivých kategóriach. Súťažiaci, ktorí majú záujem zbierať body zo súťaži počas celej sezóny majú možnosť sa bezplatne registrovať od 18.2.2017 do 28.2.2017 (www.pdautosport.com). Registrovať sa bude možné aj od 1.3.2017 počas celej sezóny za poplatok 10€.

Úplnou novinkou v roku 2017 bude vytvorenie kategórie NOVÁČIK. Nakoľko za posledné roky úroveň a jazdecké schopnosti súťažiacich a ich vozidiel nesmierne stúpla, bolo veľmi ťažké, až nemožné pre začínajúcich súťažiacich umiestiť sa v ťažkej konkurencii na stupni víťazov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť novú kategóriu, ktorá by bola motiváciou pre začínajúcich súťažiacich. V kategórií nováčik sa môžu zúčastniť len zaregistrovaní jazdci do seriálu MTE CUP 2017 s vozidlom do objemu 2000 cm³, ktorí sa začali zúčastňovať na motoristických súťažiach v roku 2017. Títo súťažiaci starší ako 18 rokov sa v minulosti nesmeli zúčastňovať akýchkoľvek motoristických súťaží a seriálov s výnimkou jazdy zručnosti a automobilových orientačných súťaží. Na jednotlivých súťažiach budú súťažiaci v kategórii nováčik zaradení aj do príslušnej kategórie podľa objemu a náhonu vozidla. Súťažiaci v tejto kategórii majú počas celého roka registráciu do seriálu bez poplatku.

Zmenou v pravidlách o celkovom hodnotení seriálu bude POČET ZAPOČÍTAVANÝCH SÚŤAŽÍ. Snahou je urobiť seriál a celkové poradie v jednotlivých kategóriach napínavé do poslednej súťaže. Táto zmena sa bude týkať len pre registrovaných súťažiacich. Ak v seriáli bude zorganizovaných šesť a menej súťaží, do celkového hodnotenia budú započítané všetky. Ak v seriáli bude zorganizovaných sedem a viac súťaží, do celkového hodnotenia sa bude škrtať jeden najhorší z dosiahnutých výsledkov zo súťaži na ktorých sa súťažiaci zúčastnil.

Ďalšou zmenou je SPOLUJAZDEC. Údaje o spolujazdcovi bude povinné vyplniť v prihláške súťaže najneskôr do termínu uzávierky prihlášok (zvyčajne to je dva dni pred súťažou). V deň súťaže nebude možné spolujazdca dohlásiť, prípadne zmeniť. Jedinou povolenou zmenou bude spolujazdca odhlásiť zo súťaže. Spolujazdci budú označení, aby sa maximálne predišlo porušovaniu pravidiel o spolujazdcovi. V triede junior je spolujazdec povinný a musí to byť zákonný zástupca neplnoletého súťažiaceho. Spolujazdcom juniora môže byť aj iná osoba staršia ako 25 rokov ktorá pri administratívnom preberaní súťaže doloží ku prihláške notársky overené splnomocnenie o poverení a prebratí všetkej zodpovednosti za juniora v čase trvania súťaže od zákonného zástupcu.

Okrem spomínaných zmien a noviniek je v predpisoch MTE CUP 2017 ešte veľa užitočných informácii. Odporúčame preto všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa niektorej zo súťaží, prípadne celého seriálu, aby si dôkladne prečítali tieto predpisy, tak ako aj zvláštne ustanovenia jednotlivých súťaží. V prípade nejasností, alebo otázok neváhajte kontaktovať organizátorov.

Kalendár MTE CUP 2017 :

11.03 WESTLAKE RALLY CESTICE
22.04 WESTLAKE RACE OPTIMA
13.05 L RACING AMATÉR RALLYE KOŠICKÝ KLEČENOV
10.06 L RACING AMATÉR RALLYE ČAKANOVCE
25.06 WESTALKE RALLY ŠACA
29.07 WESTLAKE RACE ABOV
19.08 WESTLAKE RALLY JAHODNÁ
23.09 WESTLAKE RALLY ANIČKA
07.10 WESTLAKE RALLY HORNÁD