Porovnanie slovenských rally seriálov

0
2080
Často sa na nás ľudia obracajú s otázkami, ktoré sa týkajú predpisov jednotlivých súťaží, vstupných poplatkov či požiadaviek na vozidlá.

Aj keď vieme, že ľuďom sa už veľmi nechce čítať, predsa len sme sa rozhodli takto na záver roka zhrnúť päť vybraných seriálov súťaží rally, ktoré majú jazdci u nás možnosť jazdiť. Píšeme to zároveň aj preto, lebo mnohí jazdci nevedia, že so svojimi vozidlami majú možnosť za rovnakých podmienok súťažiť aj vo vyšších seriáloch, ktoré zastrešuje Slovenská asociácia motoristického športu.

Profituning Cup
Seriál Profituning Cup, známy aj ako PD Cup, keďže ho organizuje PD autosport, má za sebou už osem úspešných ročníkov. V krátkosti by sme ho mohli popísať aj ako východoslovenský pohár pre každého, kto si chce zajazdiť na kratších tratiach s dĺžkou 1,5 – 2,5 kilometrov.

Všetky súťaže sa nachádzajú v okolí Košíc. Povrch tratí tvorí asfalt, niekedy vo výbornom stave, niekedy v trochu horšom. Tieto preteky sú určené na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti, nie sú to rýchlostné preteky. Preto je trať často doplnená aj retardérmi, ktoré majú súťažné vozidlá spomaliť. Súťažiaci sú rozdelení do kategórií podľa objemu motorov svojich vozidiel a podľa poháňanej nápravy. Náklady na tieto preteky sú štartovné vo výške 30-50 eur a samozrejme pohonné hmoty či odťah na preteky. Administratívne a technické preberanie, obhliadka trate aj samotné preteky sa vždy vojdú do desiatich hodín. Prichádzate po siedmej ráno a odchádzate podľa počtu posádok a počtu kolízií okolo šestnástej hodiny.

Čo sa týka vybavenia vozidiel a posádok, tak potrebné sú len základné bezpečnostné prvky ako prilba, dlhý rukáv, poriadne pripevnená sedačka a zapnuté bezpečnostné pásy. Spolujazdec nie je povinný. Väčšina tratí sa každoročne opakuje. Navyše tieto trate sú verejne prístupné.

Náš názor: Preteky seriálu Profituning Cup sú výborné pre začiatočníkov, ktorí sa naozaj chcú zdokonaliť v šoférovaní a majú radi adrenalín. Prístupné sú dokonca aj juniorom bez VP. Sú výborné aj pre jazdcov, ktorí nemajú dostatok voľného času a taktiež dostatok financií na postup do „vyššej“ ligy. Nevýhodou je, že niektorí jazdci tu jazdia už dlhé roky, poznajú trate naspamäť a nováčikovia často nemajú chuť alebo sa boja, že by skončili na poslednom mieste, resp. že sa svojho prvého pohára tak skoro nedočkajú.

:: WEBSTRÁNKA ::

Regionálny rally pohár
RRP je v slovenskom svete rally ešte stále novinkou, na ktorú si mnohí jazdci nevedia zvyknúť. Vznikol pred tromi rokmi preto, aby zastrešil vybrané podujatia Slovenskou asociáciou motoršportu, resp. aby tieto podujatia mali ucelený tvar a predpisy. Mal by začínajúcim jazdcom umožniť štart na súťažiach, ktoré zodpovedajú bezpečnostným pravidlám SAMŠ, čo nie je na všetkých amatérskych súťažiach pravidlom.

Tento pohár je určený výhradne pre vozidlá s namontovaným bezpečnostným rámom. Jednotlivé súťaže sa nachádzajú prevažne na východnom a strednom Slovensku. Maximálna dĺžka meranej trate je 25 kilometrov a maximálna dĺžka jednej rýchlostnej skúšky je 7 km. Väčšina tratí je však kratšia s celkovou dĺžkou okolo 10 – 15 km. Na týchto tratiach je povinný štart posádky, teda jazdca so spolujazdcom. Nie sú potrebné žiadne celoročné licencie a prihlasovací vklad je stanovený na približne 50 eur. Ak chcete celoročne bodovať, môžete si dať vystaviť licenciu za 15 eur alebo sa do seriálu kedykoľvek cez rok zaregistrovať. Časovo sa preteky zmestia do jedného dňa.

Keďže tieto rýchlostné skúšky sa môžu nachádzať aj v lese a na úzkych nebezpečných tratiach, tak súťažné posádky musia splniť viacero požiadaviek. Okrem bezpečnostného rámu podľa prílohy „J“ sú povinné minimálne športové sedadlá aj bez homologácie a bezpečnostné pásy minimálne po homologácii. Odev posádky tvorí kombinéza so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, športová obuv nad členky a motoristická prilba s označením „E“. Pre jazdca sú povinné aj rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom. Odporúča sa kompletný ohňovzdorný odev podľa štandardu FIA 8856-2000, čiže s platnou alebo prešlou homologáciou. Ešte čo sa týka vozidiel, tak tie musia byť buď otestované do niektorej zo skupín A, N, R, H, NH, A/SK, N/SK, F alebo P a musí im byť vydaný športový preukaz alebo musia mať platný technický preukaz a vydané evidenčné čísla.

Náš názor: Seriál RRP je vhodný pre posádky, ktoré sa chcú naučiť jazdiť na rozpis a ktoré chcú jazdiť dlhšie a zaujímavejšie trate. Je už náročnejší na bezpečnostné požiadavky, ale väčšina vozidiel, ktorá má bezpečnostný rám, tieto požiadavky už spĺňa. Veľkou výhodou je, že tieto preteky sa konajú pod SAMŠ, čiže sa na ne vzťahuje aj poistenie SAMŠ voči škodám spôsobeným tretím osobám. A výborné je aj to, že ich harmonogram sa zmestí do jedného súťažného dňa, takže nie sú až tak finančne náročné.

:: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE ::
:: NÁRODNÉ TECHNICKÉ PREDPISY ::
:: KOMPLET PREDPISY PRE RALLY ::

Minirally Cup
Minirally Cup alebo MRC je seriál, ktorý funguje naozaj dlhodobo a posunul sa veľkým krokom vpred. Je len škoda, že je to samostatný seriál bez podpory SAMŠ, resp. bez zastrešenia SAMŠ, keďže vedenie MRC a samotné posádky o to nemajú záujem. Tento seriál takto nie je chránený žiadnou poistkou, takže prípadné ujmy na majetkoch hradia samotné posádky.

Trate pretekov MRC sú roztrúsené po celom Slovensku od Oravy a Liptova cez Poprad a Levoču až po Dobšinú. Dĺžka meranej trate činí od 20 do 40 kilometrov a to väčšinou na dvoch-troch rôznych tratiach, ktoré sa zvyknú jazdiť v oboch smeroch. Asfaltový povrch je väčšinou rozbitejšieho charakteru a nachádza sa v lesných úsekoch. Časový harmonogram týchto súťaží sa niekedy dokáže vojsť do jedného dňa, ale väčšinou sa už jedná o dvojdňovku. Takže na preteky treba prísť v piatok na obed, aby ste stihli absolvovať preberanie, obhliadku trate a večernú rozpravu, niekedy aj slávnostný štart. Rýchlostné skúšky zvyknú štartovať v sobotu ráno, niekedy dokonca už v piatok podvečer za tmy, čo preteky robí zaujímavejšími.

Povinnou výbavou súťažných vozidiel je bezpečnostný rám. V predpisoch sa seriál odvoláva na FIA prílohu „J“, ktorej by rám mal vyhovovať. Okrem toho sú povinné športové sedačky minimálne s prešlou homologáciou a rovnako aj minimálne 4-bodové pásy. Tiež hasiaci prístroj a povinná výbava vozidla. Súťažná posádka musí byť vybavená kombinézou, pevnou obuvou, prilbou s označením „E“ a jazdec musí mať rukavice, všetko iba športového charakteru. Autá nemusia mať vydaný športový preukaz, ale treba rátať s presunmi na verejných komunikáciách, takže treba mať platné evidenčné čísla a doklady od vozidla. Minimálne teda technický preukaz a zákonnú poistku. Štartovný poplatok na pretekoch MRC sa hýbe od 70 do 90 Eur. Pre celoročné bodovanie sa potrebujete zaregistrovať.

Náš názor: MRC je naozaj výborným riešením pre posádky, ktoré plánujú jazdiť väčšie preteky. Na väčšine súťaží MRC sa už používa itinerár a jazdný výkaz, takže po jednom roku posádky ovládajú základný princíp rally. Je ale veľká škoda, že tieto vozidlá, ktoré jazdia v minirally, neprechádzajú postupne do vyšších súťaží, na ktoré sú ich posádky už pripravené. Väčšina vozidiel totiž spĺňa predpisy aj pre Regionálny rally pohár a Slovenský rally pohár. Preteky sú taktiež dvojdňové a štartovné poplatky podobné. Navyše v MRC sa nezvykne do bodky dodržiavať časový harmonogram a počas dňa sa kvôli zmene podmienok na trati menia aj počty rýchlostných skúšok alebo ich poradie.

:: WEBSTRÁNKA ::

Slovenský rally pohár
SRP je tzv. druhou ligou Majstrovstiev Slovenska v rally. Do jeho kalendára patria všetky preteky MSR, ktoré sa konajú na Slovensku a vzťahuje sa na neho samozrejme aj poistenie SAMŠ. Pre účasť v seriáli potrebujete vlastniť licenciu, ktorá stojí 50 Eur. Štartovné na jednotlivé preteky je pri platbe tri dni pred uzávierkou prihlášok stanovené na 110 Eur.. Ak sa pretekov neviete zúčastniť a ospravedlníte sa pred začiatkom administratívneho preberania, štartovný poplatok vám bude vrátený vo výške 60% (zvyšok sú náklady organizátorov na výrobu itinerára, olep súťažného vozidla atď.). Časový harmonogram pretekov je rozdelený väčšinou do dvoch dní. V prvý deň sa konajú preberania a obhliadka trate a v druhý deň sa jazdí.

Trate Slovenského rally pohára vedú po rovnakých cestách ako trate Majstrovstiev Slovenska. Posádky štartujú totiž hneď za sebou. Keďže dĺžka rýchlostných skúšok je približne polovičná, cca 40 meraných kilometrov, tak posádky zvyknú absolvovať buď kompletný prvý alebo druhý prejazd posádok hlavného šampionátu. Štartovať môžu vozidlá s objemom motora do 2000 ccm, ktoré sú otestované do sezóny v skupine F, N/SK, A/SK alebo P, majú športový preukaz, poistku a evidenčné čísla. Povinná výbava vozidla obsahuje bezpečnostný rám podľa prílohy „J“, sedadlá a minimálne 4-bodové pásy s platnou homologáciou FIA, hasiaci prístroj a povinnú výbavu vozidla. Posádka potrebuje mať kombinézu s minimálne prešlou homologáciou, rovnako tak aj nehorľavé spodné prádlo, topánky a prilbu. Systém FHR alebo Hans, ako je mnohým známejší, nie je povinný.

Náš názor: Slovenský rally pohár je určený posádkam, ktoré majú za sebou už amatérske preteky a rozhodli sa stať v podstate súčasťou Majstrovstiev Slovenska. Nároky na súťažné vozidlá sú vyššie, ale s nehorľavým vybavením stúpa aj bezpečnosť. Harmonogram je rozložený do dvoch dní, súťaží je spolu 5 alebo 6, takže si to nežiada tak veľa dovolenky. Vozidlá je potrebné mať otestované na sezónu, čo ale pri väčšine vozidiel už nie je problém, lebo trieda P a F sú urobené tak, aby nebolo náročné do nich vozidlo pripraviť. Športový preukaz potom jednoducho rieši aj športové evidenčné čísla a prejazdy medzi rýchlostnými skúškami. Nevýhoda sú vyššie počiatočné náklady, ktoré ale prinesú viac bezpečnosti a ostrých kilometrov.

:: ROČENKA SAMŠ ::
:: NÁRODNÉ TECHNICKÉ PREDPISY ::
:: ŠPORTOVÉ PREDPISY ::
:: KOMPLET PREDPISY PRE RALLY ::

Majstrovstvá Slovenska v rally
Popísať kompletné predpisy Majstrovstiev Slovenska v rally je naozaj veľmi náročné, pretože sa na nich vzťahuje veľká časť článkov v Ročenke, Športových predpisoch i Technických predpisoch. Aspoň v krátkosti ich popíšeme tak, že jednotlivé súťaže môžu byť buď jednoetapové alebo dvojetapové a dĺžka meranej trate je okolo 90, resp. 140 kilometrov. Preteky sa konajú na Slovensku, ale jedna alebo dve súťaže aj mimo neho a to v okolitých štátoch ako Poľsko, Maďarsko alebo Česko. Kalendár prichádza na svet v januári a prvá súťaž približne v apríli. Na jednoetapovej rally strávite dva alebo tri dni podľa jej harmonogramu a na dvojetapovej rally o jeden deň viac.

Súťažné vozidlá v slovenskom šampionáte sú rozdelené do tried podľa homologácie a podľa objemu motora. Samozrejmosťou je športový preukaz, otestované vozidlo na sezónu, poistka a evidenčné číslo. Podľa triedy, do ktorej je vozidlo otestované a podľa toho, do akej triedy sa teda na súťaž posádka prihlási, je stanovený aj prihlasovací vklad. Ten sa hýbe od 240 do 380 eur, pričom prvý rok v hlavnom šampionáte je štartovné na každej jednoetapovej súťaži znížené na 210 eur. Tento prihlasovací vklad už zahŕňa aj viackrát spomínané poistenie SAMŠ voči škodám spôsobeným tretím osobám na trati RS. Potrebná je samozrejme aj licencia jazdca pre každého z posádky, ktorá stojí 130 eur. Posádka musí mať aj licenciu súťažiaceho, ktorý je zodpovedný za danú posádku a tá stojí 30 eur pre fyzickú osobu alebo 85 eur pre právnickú osobu.

Čo sa týka bezpečnostnej výbavy, tak tu neplatia žiadne výnimky. Všetky vozidlá musia mať bezpečnostný rám podľa prílohy „J“, homologované sedadlá a pásy, hasiaci prístroj a povinnú výbavu vozidla. Posádky musia mať homologovanú kombinézu, spodné prádlo, topánky, prilbu a systém FHR. Samozrejme, že tých „drobností“ vo vozidle je viac, ale podrobne ich popisuje Príloha „J“ a národné predpisy.

Náš názor: Majstrovstvá Slovenska sú určené pre posádky, ktoré dokázali nájsť sponzorov a majú tak možnosť postúpiť do tejto najvyššej „ligy“. Platiť si všetko zo svojich peňazí je naozaj mimoriadne náročné, ale ak postavíte jednoduché auto, ktoré splní predpisy, resp. ak ho už máte postavené do SRP, nemusí to byť až taký problém. Netreba zabudnúť však stavbu každého vozidla konzultovať s technickými komisármi, aby potom nemalo problém dostať športový preukaz. Na hlavný šampionát je dobré nazbierať skúsenosti v nižších seriáloch a prísť sem už naozaj pripravený na prácu s jazdným výkazom a itinerárom. A je vhodné byť podnikateľom alebo mať priateľského šéfa i kolegov, lebo to zaberá trochu viac času ako menšie súťaže.

:: ROČENKA SAMŠ ::
:: NÁRODNÉ TECHNICKÉ PREDPISY ::
:: ŠPORTOVÉ PREDPISY ::
:: KOMPLET PREDPISY PRE RALLY ::

  Profituning Cup RRP MRC SRP MSR v rally
súťažné km 5-8 10-20 25-40 25-40 70-90
štartovné v EUR
30-50 40-60 60-90 110 210-380
bezp. rám nepovinný povinný povinný povinný povinný
športový preukaz nepovinný nepovinný nepovinný povinný povinný
poistka voči tretím os. áno áno nie áno áno
harmonogram
1 deň 1 deň 1-2 dni 2 dni 2-3 dni

 

scoo