Školenia jazdcov disciplíny rally 2022

0
993
V sezóne 2022 sa tak, ako je zaužívané z minulosti, uskutočnia rozšírené školenia nových žiadateľov o licenciu jazdca rally a aj školenie pre jazdcov, ktorí už v minulosti licenciu jazdca mali. Pri plánovaní školení sme zohľadňovali hlavne protipandemické opatrenia, preto školenia prebehnú aj tento rok trochu netradične.

 

a) Rozšírené školenie
Rozšírené školenie jazdcov sa uskutoční v sobotu 5.3.2022 cez internet cez aplikáciu ZOOM. Školenie začne o 8:30 hod. a jeho ukončenie bude pravdepodobne okolo 16:00 hod.

Tohto školenia sa majú zúčastniť jazdci a spolujazdci, ktorí žiadajú v roku 2022 o licenciu jazdca SAMŠ a v minulosti túto licenciu ešte nemali alebo licenciu v minulých rokoch už mali, ale ešte neabsolvovali predsezónne rozšírené školenie.
Školenie bude zamerané na medzinárodné predpisy, národné predpisy, športové predpisy rally a poslednou časťou budú praktické rady a predávanie skúseností, ako sa pripraviť a bezproblémovo absolvovať rally.

foto: Ľ.Furješ

Na záver školenia bude potrebné úspešne absolvovať test z predpisov, preto si odporúčame pred školením niektoré predpisy aj pozrieť. Všetky sú zverejnené na stránke SAMŠ:
– FIA Medzinárodný športový poriadok 2022 (http://sams-asn.sk/pdf/dok003511.pdf)
– Ročenka SAMŠ 2022 (http://sams-asn.sk/pdf/dok003500.pdf)
– FIA športové predpisy pre regionálne rally 2022 s úpravami pre MSR
(http://sams-asn.sk/pdf/dok003486.pdf)

Tak ako bolo písané už v minulej správe Rally komisie SAMŠ, na rozšírené školenie je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlásenie je potrebné uskutočniť do 03.03.2022 na mail rk@rallye.sk.
Takto prihlásení uchádzači dostanú deň pred školením link na toto školenie.

b) Školenie ostatných jazdcov
Školenie ostatných jazdcov prebehne v piatok 18.03.2022 od 15:30 hod. na Slovakia Ringu v rámci prvého kola MSR v rally. Na toto školenie nie je nutné sa prihlásiť a absolvovať ho môžu aj jazdci, ktorí na prvom podujatí štartovať nebudú.
Na školení sa preberú podstatné zmeny v predpisoch oproti roku 2021. Podmienkou je prezentovať sa medzi 15:15 – 15:30 hod. v mieste školenia a mať požiadané o licenciu jazdca SAMŠ spolu so všetkými náležitosťami, resp. mať ju už vybavenú.

Absolventi školení budú zapísaní do nominačného zoznamu rally 2022 a budú sa tak môcť zúčastňovať podujatí rally na Slovensku.

c) Zhromaždenie disciplíny rally
Hneď po skončení školenia jazdcov na Slovakiaringu prebehne Zhromaždenie disciplíny rally.

Licencie jazdcov
Keďže vzhľadom na situáciu prebehne školenie až na prvom podujatí, všetci jazdci si musia ešte pred školením vybaviť licencie cez sekretariát SAMŠ a na podujatie si ich osobne doniesť.

Kalendár
Ako už všetci vieme, v kalendári SRP došlo k zmene, keď prvé plánované podujatie bolo zrušené. Rally komisia sa bude touto situáciou zaoberať a prípadnú ďalšiu zmenu kalendára SRP oznámi najneskôr na Slovakia Ringu pred prvým podujatím.

Zároveň dochádza k zmene termínu Hunter rally, ktorá sa uskutoční o týždeň skôr, teda v dňoch 1.-2.júla 2022.

Rally komisia SAMŠ