Školenia rally pre sezónu 2020

0
1463
Pred nami je sezóna v rally 2020 a prvým krokom pre jej úspešný štart je podanie žiadostí o licencie a absolvovanie rally školení. Prinášame prvé informácie k týmto školeniam.

1) Rozšírené školenie pre nových žiadateľov o licenciu jazdca rally – sobota 22.2.2020 od 09:00 hod. v Poprade (presné miesto bude určené neskôr).
Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu jazdca po prvýkrát. Povinnosť zúčastniť sa tohto školenia majú aj tí jazdci, ktorí v minulom roku požiadali o licenciu až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia.

Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia prostredníctvom webstránky SAMŠ http://www.sams-asn.sk/ zaslať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2020 a zároveň sa prihlásiť na školenie (do 17.2.2020) buď mailom na adrese rk@rallye.sk alebo telefonicky u Paľa Kušniera (0903 934 222).

Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre rally – Športové predpisy, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy, ktoré sú, resp. budú zverejnené na webstránke SAMŠ.

2) Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally a zhromaždenie disciplíny rally – nedeľa, 23.2.2020 od 09:00 hod. v Poprade (presné miesto bude určené neskôr).
Zhromaždenie: Právo zúčastniť sa majú všetci žiadatelia o licenciu rally (jazdci, súťažiaci i organizátori). Právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnili celoročnú licenciu SAMŠ v roku 2019 a zvolili si ako hlavnú disciplínu rally.
Školenie:

Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2020 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally, samozrejme aj účastníci sobotňajšieho školenia nových žiadateľov.

Účasť na školení je vyhradená pre tých jazdcov, ktorí už zaslali svoje žiadosti o licenciu aj s ostatnými dokladmi na sekretariát SAMŠ.

3) Školenie organizátorov rally – sobota 22.2.2020 od 10:00 hod. v Poprade (presné miesto bude určené neskôr).

Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých slovenských organizátorov rally zapísaných do kalendára SAMŠ pre rok 2020. Školenie bude zamerané hlavne na bezpečnosť na súťažiach. Odporúčame, aby sa ho zúčastnili predsedovia organizačných výborov, riaditelia súťaží, ale najmä hlavní bezpečnostní komisári, vedúci trate, vedúci RS a ich zástupcovia, bezpečnostní komisári RS, rádiobody a posádky traťových vozidiel.

4) Ďalšie školenia
Špeciálne školenie riaditeľov súťaží bude aj toho roku súčasťou školenia rozhodcov v dňoch 15.- 16.2.2020 tiež v Poprade.

Rally komisia SAMŠ

Postup žiadania o licenciu jazdca rally