Trate 11. Rallye Veľký Krtíš

0
1404
Rallye Veľký Krtíš sa do kalendára Majstrovstiev Slovenska v rally vrátila po 29 rokoch. Aj keď trate súťaže sa v podstate nezmenili, takmer pre všetky posádky sú neznáme. Aj z tohto dôvodu zverejňujeme informácie k rýchlostným skúškam a to pre potreby nielen posádok, ale aj divákov.

RS 1,4,7 Želovce 9,60 km
Rýchlostná skúška začína za obcou Želovce. Prvá časť RS je prevažne rýchla, niekoľko dlhých roviniek je “pospájaných” väčšinou rýchlymi zákrutami. Aj z tohto dôvodu budú v prvej časti využité dve menšie parkoviská na umelé spomalenie posádok. Hneď to prvé bude 400m po štarte. Na 3,70 km RS posádky odbočia z hlavnej cesty vľavo na veľmi úzku lesnú cestu s dobrým asfaltovým povrchom. V tejto časti posádky pôjdu zo zákruty do zákruty, keďže je tu minimum rovných úsekov. Náročný 6-kilometrový úsek určite preverí hlavne kvalitu rozpisu jednotlivých jazdcov. Tesne pred cieľom je zhruba 200m rovný úsek s nánosmi blata na ceste, ktoré tam ostalo po ťažbe dreva. Po prejazde cieľom sa kvalita cesty postupne výrazne zhoršuje, z tohto dôvodu nebude k STOPke tejto RS dovolený príjazd žiadnych vozidiel. Uzávierka od STOPky bude 4,5 km od rýchlostnej skúšky.

Divácke miesta:
Prejazd autobusovou zastávkou 400m za obcou Želovce vytýčený stojkami pneumatík. Príchod peši z obce Želovce cez štart RS.
Prejazd cez parkovisko na 1,9 km RS vytýčený stojkami pneumatík. Príchod autom pred uzavretím cesty.
Odbočenie vľavo z hlavnej cesty na lesnú cesta na 3,6 km RS. Príjazd z obce Kiarov.

RS 2,5,8 Selce 4,45 km
Táto RS bola do itinerára zaradená hlavne pre miestnych ľudí, aby mohli prejazd súťažných vozidiel sledovať čo najbližšie bydlisku. Celá RS je prevažne veľmi rýchla, od štartu trať prevažne stúpa, dojazd je v klesaní. Aj napriek rýchlemu charakteru je na trati niekoľko ťažších zákrut, ktoré väčšinou prekvapia. Niektoré sú dokonca “schované“ tesne za horizontom, takže aj keď sa RS zdá byť veľmi jednoduchou, netreba ju podceniť. Pre divákov odporúčame hlavne úsek medzi 1,2 – 1,6 km, na ktorom je niekoľko zaujímavých zákrut a je tu možné sa ľahko dostať autom z obce Dolné Strháre. Záver RS je veľmi rýchly, preto je doplnený niekoľkými retardérmi aj vzhľadom na fakt, že trať už v podstate vedie obcou Modrý Kameň. Aj keď je táto časť veľmi blízko a ľahko dostupná, neodporúčame ju, keďže tu nie je žiaden zaujímavý úsek na sledovanie pretekov.

Divácke miesta:
Odbočenie vľavo na 1,6 km RS. Príjazd z obce Dolné Strháre.

RS 3,6,9 Senohrad 14,40 km
Táto najdlhšia RS sa charakterovo dá rozdeliť na tri časti. Prvá časť od štartu po obec Trpín vedie na užšej ceste väčšinou medzi poľami. Trať je rýchla, zákruty sú dlhšie a ľahšie. Občas sa musí prejsť aj esíčkami. Po 4,5 km prídu posádky do obce Trpín, ktorú na tejto RS odporúčame na sledovanie pretekov. Jednak sa tu dá dostať ľahko autom dvoma rôznymi cestami a rovnako sú tu v tesne blízkosti tri zaujímavé miesta – pravouhlé odbočenie vľavo na hlavnú cestu po rýchlom zvlnenom úseku, ľavý vracák po dlhšej rovine v miernom klesaní a relatívne rýchla pravá zákruta, keďže posádky po vracáku ešte nebudú mať maximálne rýchlosti. Od tejto obce nasleduje 3,7 km úsek na širšom dobrom asfalte. Aj keď znovu ide o rýchlejší úsek, charakterovo je iný, je tu niekoľko ťažších zákrut, niekoľko neprehľadných horizontov, časť vedie medzi poliami, časť medzi stromami. Táto časť končí v obci Litava, kde posádky odbočia vľavo a po dlhom rovinatom prejazde zvyšnou časťou obce nasleduje prejazd prevažne lesom na užšej ceste s rôznou náročnosťou zákrut, miestami sa vyskytne aj nejaký ten horizont. Keďže celá RS je prevažne veľmi rýchla, aj na tejto RS bude niekoľko spomaľovacích retardérov na spomalenie posádok.

Divácke miesta:
Štart RS a mierna ľavá po štarte.
Výjazd na hlavnú cestu na 4,3 km RS. Príjazd od obce Bzovík.
Ľavý vracák v obci Trpín na 4,6 km RS. Príjazd od obce Cerovo.
Odbočenie vpravo na hlavnú cestu na 4,7 km RS. Príjazd od obce Bzovík alebo Cerovo.
Ľavá zákruta na 7,3 km RS. Príjazd od obce Cerovo.
Odbočenie vľavo v obci Litava na 8,5 km RS. Príjazd od obce Opava.

Tlačové stredisko 11. Rallye Veľký Krtíš