Upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ

0
918
V uplynulých dňoch zverejnil organizátor 1. Minirally Kopřivnice Zvláštne ustanovenia k tejto súťaži. V ich úvode uviedol, že podujatie nie je zapísané v zozname evidovaných podujatí SAMŠ, ale je na ňom povolená účasť aj posádkam s platnou licenciou SAMŠ. Chceme týmto upozorniť organizátora, činovníkov a posádky, ktoré tu zvažujú účasť, že sa jedná o zavádzajúcu a nesprávnu informáciu.

Všetci držitelia licencii vydaných SAMŠ sa musia riadiť predpismi SAMŠ a dodržiavať Medzinárodný športový poriadok FIA. Tento neumožňuje štart držiteľom licencií v zahraničí na tzv. neuznaných podujatiach (čl. 2.1.5 a 9.10 MŠP), ku ktorým patrí aj 1. Minirally Kopřivnice. Rally komisia upozornila predstaviteľov MRC už v januári, že podujatie nebude môcť byť zaevidované na SAMŠ a v prípade jeho zaradenia do kalendára MRC budú jazdci s licenciou SAMŠ uvedení do problematickej situácie.

Systém evidovania súťaží mal priniesť rozvoj amatérskych súťaží a lepšiu spoluprácu aj so seriálom MRC. Avšak nie všetci majú záujem o spoluprácu so SAMŠ, a preto vznikajú situácie ako táto. Už vlani sa niektoré posádky zúčastnili súťaže, ktorá nebola evidovaná v kalendári SAMŠ, čo bolo riešené stretnutím s nimi a vysvetlením danej problematiky. Zároveň boli jazdci upozornení, že ďalšie porušenia predpisov už nebude tolerované a bude riešené disciplinárnym konaním.

Je na škodu veci, že do športu, ktorý by mal všetkým spôsobovať radosť, sa zbytočne vnášajú konfliktné prvky, ktoré nenachádzajú zdarné riešenie.

Rally komisia SAMŠ