Správa združenia & Fototím

0
1030

Zdenka „scoo“ Frývaldská Tamášová šéfredaktorka, fotografka
Miroslav Frývaldský redaktor, fotograf
Danka Kováčová Rusnákova redaktorka
Ľudovít Furješ fotograf
Bohuslav Štrauch fotograf
Marián Bartoš fotograf
Tomáš Kaňa fotograf
Martina „Mel“ Sudzinová fotografka
Aleš Pavlík fotograf
Martin Hlinka fotograf
Krisztián Nagy fotograf
Milan Jasečko fotograf