Stretnutie jazdcov disciplíny rally

0
563
Tak, ako už bolo skôr oznámené, v piatok 30.9.2022 sa o 18:00 hod. na radnici v Dobšinej, počas konania LA Control Rally, uskutoční neformálne stretnutie Rally komisie SAMŠ s jazdcami, na ktorom by sme chceli prediskutovať systém majstrovstiev rally na Slovensku v roku 2023.

Vítaní sú všetci jazdci, poprípade priaznivci rally, ktorí by sa chceli vyjadriť k navrhovaným zmenám pre sezónu 2023, prípadne majú vlastné nápady ako zlepšiť Majstrovstvá Slovenska, resp. ostatné SAMŠové pohárové seriály na Slovensku, aby sme docielili väčšie štartové pole a získali nových organizátorov.

Stretnutie robíme takto na konci sezóny aj preto, že na každoročnom zhromaždení disciplíny rally na začiatku sezóny sa zvyknú navrhovať a schvaľovať návrhy, ktoré je už ťažko aplikovať do rozbehnutej sezóny, keďže podstatne menia systém majstrovstiev. Preto si môžeme na tomto stretnutí prípadné návrhy riadne prediskutovať a Rally komisia sa nimi bude zaoberať pri tvorbe predpisov pre rok 2023.

Rally komisia SAMŠ